KOMUNIKÁCIE - interaktívna komunikácia
 
hlavna strana
 
 


HLAVNÉ MENU       
 
Interaktívna komunikácia 
Vlastnosti info spoločnosti 
Spojenia 
Osobnosti 
Spoločnosť 

Služby komunikácie 
Technológie 
Kyberpriestor 
Kyberkultúra 

 


REKLAMA
 

 

 


INFO SPOLOČNOSŤ
 
Termín informačná/informatizovaná spoločnosť sa hojne používa a analyzuje už tri desaťročia. Nejde však len o používanie termínu teoretikmi, ale o skutočnosť, že informatizácia naozaj úspešne napreduje už dlhší čas. Keď John Naisbitt a Patricia Aburdenová (na konci osemdesiatych rokov)

stanovovali svoje megatrendy pre deväťdesiate roky, nedefinovali rozvoj informačných   technológií a infraštruktúry ako samostatný trend, ale ako samozrejmú základňu pre akékoľvek zmeny. Hneď v úvode píšu, že ich štruktúrne megatrendy sú v priamom vzťahu s urýchlením informácií v deväťdesiatych rokoch"

 
 
     
 
  Spojenia : : Jednotlivé informačné a telekomunikačné technológie vytvárajú konfigurácie, resp. spájajú sa do multifunkčných prístrojov (najjednoduchším príkladom sú reťazce typu telefón - modem - počítač - tlačiareň, resp. kopírujúca tlačiareň, faxmodem, karty do počítačov a pod.).

Tie isté informácie sú prístupné najrôznejšími kanálmi a médiami (rovnaká hudba z pásky, CD alebo internetu; rovnaké informácie prichádzajú po osiach počítač - internet, aj televízor - káblová sieť, aj do mobilného telefónu WAP či GPRS; ten istý film je dostupný zo satelitnej televízie, vidoprehrávača alebo na počítači s DVD a pod.). Takéto vymedzenie hlavných znakov informačnej spoločnosti nadradzuje technológie, akoby primárne ony rozhodovali o sociálnych vzťahoch. Je to do značnej miery naozaj tak, veď napríklad aj neomarxista Frank Weber pripúšťa, že informácia je definujúci znak súčasnej spoločnosti, dnes sú výrobné sily (informačné technológie) dôležitejšie ako sociálne vzťahy (vlastníctvo).

Naďalej však platí, že informačná spoločnosť je demokratická trhová (t. j. kapitalistická) spoločnosť. Prvú skupinu názorov na informačnú spoločnosť tvoria tie, v ktorých je problematizovaný už samotný pojem. Kimon Valaskakis upozorňuje, že ak budeme sledovať len údaje o počte ľudí, ktorí pracujú s informáciami, a porovnávať ich s počtom priemyselných robotníkov, vytrhávame jeden fakt zo širšieho spoločenského kontextu. Podľa tohto kritéria by totiž boli informačnými spoločnosťami aj antické Atény, stredoveká Florencia a alžbetínske Anglicko.
.
.


 

 

© technologie web